Mark Whitehouse vs. Petros Chrysochos 19.02.2020

Mark Whitehouse vs. Petros Chrysochos 19.02.2020 - M25 Glasgow - compare

MATCH

19.02.201st roundMark Whitehouse Petros Chrysochos 7-5, 6-76, 6-4 United Kingdom M25 Glasgow I. hard

MATCH STATS

Mark WhitehousePetros Chrysochos
1st SERVE %85/137 (62%)66/97 (68%)
1st SERVE POINTS WON62/85 (73%)49/66 (74%)
2nd SERVE POINTS WON25/52 (48%)18/31 (58%)
BREAK POINTS WON3/3 (100%)1/13 (8%)
TOTAL RETURN POINTS WON30/97 (31%)50/137 (36%)
TOTAL POINTS WON117/234 (50%)117/234 (50%)
DOUBLE FAULTS52
ACES103

MATCH STATS

1
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve0-0
0-0, 15-0, 15-15, 30-15
1-1Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-15, 30-15
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve2-1
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP]
2-2Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve3-2
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP]
3-3Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40
4-4Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve5-4
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP]
5-5Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve6-5
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 40-A[BP], 40-40, A-40
7-5
2
0-0Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve1-0
0-0, 0-15, 0-30, 15-30
1-1Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve1-2
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP]
1-3Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve2-3
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15
3-3Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve4-3
0-0, 0-15, 0-30
4-4Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve5-4
0-0
5-5Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-A, 40-40, A-40[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve6-5
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP]
6-6Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 6-3, 6-4
6-76
3
0-0Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve0-1
0-0, 15-15
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve1-1
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP]
1-2Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP]
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve2-2
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30
3-2Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve4-2
0-0, 0-15
4-3Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0
Mark Whitehouse Mark Whitehouse serve5-3
5-4Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP]
6-4Petros Chrysochos Petros Chrysochos serve
6-4

Mark Whitehouse
United Kingdom
01.05.93, 27 years
603
39
40.155 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Cyprus
08.04.96, 24 years
418
84
49.197 $
Petros Chrysochos
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Mark Whitehouse vs. Petros Chrysochos - head to head matches

19.02.201st roundMark WhitehousePetros Chrysochos7-5, 6-76, 6-4 match detailsUnited Kingdom M25 Glasgow I. hard

Mark Whitehouse - last matches

All Lower - Clay
02.08.20
1st round
vs. Joshua Paris2-6, 3-6 lostmatch details
01.08.20
1st round
vs. Billy Harris7-67, 6-74, 6-9 lostmatch details
31.07.20
1st round
vs. Henry Patten3-6, 6-3, 10-5 winmatch details
28.07.20
1st round
vs. Alexander Jhun6-4, 6-3 winmatch details
27.07.20
1st round
vs. Sean Hodkin7-64, 6-1 winmatch details
26.07.20
1st round
vs. Daniel Cox2-6, 6-4, 5-10 lostmatch details
24.07.20
1st round
vs. Billy Harris6-3, 7-5 winmatch details
23.07.20
1st round
vs. Jack Pinnington Jones6-1, 6-4 winmatch details
21.07.20
1st round
vs. Liam Broady0-6, 2-6 lostmatch details
10.07.20
1st round
vs. Ryan James Storrie6-2, 3-1, Ryan James Storrie - retiredwinmatch details
09.07.20
1st round
vs. Arthur Fery6-4, 3-6, 10-12 lostmatch details
08.07.20
1st round
vs. Alexis Canter6-2, 6-3 winmatch details
04.07.20
1st round
vs. Alastair Gray4-6, 7-5, 6-10 lostmatch details
03.07.20
1st round
vs. Charles Broom6-1, 1-6, 10-6 winmatch details
United Kingdom M25 Sunderland - I. hard
28.02.20
1/4
vs. Igor Sijsling5-7, 5-7 lostmatch details
27.02.20
2nd round
vs. Eduardo Struvay6-3, 6-4 winmatch details
25.02.20
1st round
vs. Alexander Donski7-64, 6-4 winmatch details
United Kingdom M25 Glasgow - I. hard
21.02.20
1/4
vs. Evan Hoyt2-6, 6-76 lostmatch details
20.02.20
2nd round
vs. Gijs Brouwer6-4, 6-2 winmatch details
19.02.20
1st round
vs. Petros Chrysochos7-5, 6-76, 6-4 winmatch details
17.02.20
qual.
vs. Jack Gibbens6-3, 6-4 winmatch details
16.02.20
q 1
vs. Sahej Maker4-6, 6-1, 10-5 winmatch details
United Kingdom M25 Barnstaple - I. hard
13.02.20
1/4
vs. Patrik Niklas-Salminen4-6, 1-6 lostmatch details
12.02.20
2nd round
vs. Tom Hands7-5, 6-1 winmatch details
11.02.20
1st round
vs. Ryan Peniston6-4, 6-4 winmatch details
Mexico M15 Cancun - Hard
30.01.20
2nd round
vs. Strong Kirchheimer2-6, 6-73 lostmatch details
29.01.20
1st round
vs. Lucas Obeid6-1, 6-1 winmatch details
Mexico M15 Cancun - Hard
23.01.20
2nd round
vs. Manuel Pena Lopez6-3, 6-72, 4-6 lostmatch details
21.01.20
1st round
vs. Ricardo Rodriguez-Pace6-2, 6-75, 7-65 winmatch details
Mexico M15 Cancun - Hard
16.01.20
1st round
vs. Genaro Alberto Olivieri5-7, 3-6 lostmatch details

Petros Chrysochos - last matches

USA M25 Las - Hard
08.03.20
fin
vs. Justin Butsch6-2, 6-1 winmatch details
07.03.20
1/2
vs. Alex Rybakov5-7, 6-4, 6-2 winmatch details
06.03.20
2nd round
vs. Evan Zhu6-4, 6-3 winmatch details
06.03.20
1/4
vs. Johannes Haerteis6-2, 5-7, 6-4 winmatch details
05.03.20
1st round
vs. Dragos Constantin Ignat6-0, 6-2 winmatch details
United Kingdom M25 Glasgow - I. hard
19.02.20
1st round
vs. Mark Whitehouse5-7, 7-66, 4-6 lostmatch details
United Kingdom M25 Barnstaple - I. hard
11.02.20
1st round
vs. Jonathan Mridha1-6, 3-6 lostmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
25.01.20
1/2
vs. Zizou Bergs2-6, 4-6 lostmatch details
23.01.20
2nd round
vs. Hugo Voljacques6-3, Hugo Voljacques - retiredwinmatch details
23.01.20
1/4
vs. Skander Mansouri Skander Mansouri - walk over winmatch details
21.01.20
1st round
vs. Nemanja Malesevic6-3, 6-2 winmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
15.01.20
1st round
vs. Thomas Laurent2-6, 6-1, 2-6 lostmatch details
Egypt M15 Sharm - Hard
20.11.19
1st round
vs. Sidane Pontjodikromo4-6, 6-4, 4-6 lostmatch details
Tunisia M25 Monastir - Hard
03.11.19
fin
vs. Alexandre Muller6-3, 6-75, 2-6 lostmatch details
02.11.19
1/2
vs. Gianluigi Quinzi7-63, 6-1 winmatch details
01.11.19
1/4
vs. Evan Furness7-65, 6-3 winmatch details
31.10.19
2nd round
vs. Skander Mansouri7-64, 6-4 winmatch details
30.10.19
1st round
vs. Igor Ribeiro Marcondes6-3, 7-64 winmatch details
Tunisia M25 Monastir - Hard
27.10.19
fin
vs. Alexis Gautier6-4, 3-6, 6-3 winmatch details
26.10.19
1/2
vs. Roberto Ortega-Olmedo6-3, 6-1 winmatch details
25.10.19
1/4
vs. Quentin Robert (1994)6-3, 6-1 winmatch details
24.10.19
2nd round
vs. Skander Mansouri6-3, 6-2 winmatch details
23.10.19
1st round
vs. Zsombor Piros6-3, 5-3, Zsombor Piros - retiredwinmatch details
Lebanon M25 Jounieh - Clay
02.10.19
1st round
vs. Daniele Capecchi6-4, 2-6, 0-6 lostmatch details
Lebanon M25 Jounieh - Clay
24.09.19
1st round
vs. Alessandro Bega2-6, 3-6 lostmatch details
USA Cary Challenger - Hard
10.09.19
1st round
vs. Liam Broady3-6, 0-6 lostmatch details
USA New Haven - Hard
04.09.19
2nd round
vs. Damir Dzumhur3-6, 2-6 lostmatch details
02.09.19
1st round
vs. Dylan King6-2, 6-2 winmatch details
USA Winston-Salem - Hard
18.08.19
qual.
vs. Bjorn Fratangelo5-7, 6-4, 1-6 lostmatch details
17.08.19
q 1
vs. Filip Peliwo6-1, 6-0 winmatch details
<