Polina Golubovskaya vs. Shanshan Guo 30.01.2019

Polina Golubovskaya vs. Shanshan Guo 30.01.2019 - W15 Sharm El Sheikh - compare

MATCH

30.01.191st roundPolina Golubovskaya Shanshan Guo 6-1, 6-3 Egypt W15 Sharm Hard

MATCH STATS

Polina GolubovskayaShanshan Guo
1st SERVE %31/49 (63%)41/66 (62%)
1st SERVE POINTS WON21/31 (68%)17/41 (41%)
2nd SERVE POINTS WON8/18 (44%)9/25 (36%)
BREAK POINTS WON7/13 (54%)3/6 (50%)
TOTAL RETURN POINTS WON40/66 (61%)20/49 (41%)
TOTAL POINTS WON69/115 (60%)46/115 (40%)
DOUBLE FAULTS48
ACES22

MATCH STATS

1
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve0-0
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30
1-0Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve1-1
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40
2-1Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP]
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve3-1
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40
4-1Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 30-0, 40-0[BP]
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve5-1
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15
6-1
2
0-0Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve0-1
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40
1-1Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve1-2
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30
2-2Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP]
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve3-2
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP]
3-3Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP]
Polina Golubovskaya Polina Golubovskaya serve4-3
0-0, 15-0, 30-0, 40-0
5-3Shanshan Guo Shanshan Guo serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP]
6-3Shanshan Guo Shanshan Guo serve
6-3

Polina Golubovskaya
Russia
24.03.99, 20 years
817
7
17.340 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
China
09.08.96, 22 years
717
13
28.765 $
Shanshan Guo
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Polina Golubovskaya vs. Shanshan Guo - head to head matches

21.02.192nd roundShanshan GuoPolina Golubovskaya6-4, 6-4 match detailsEgypt W15 Sharm Hard
14.02.192nd roundShanshan GuoPolina Golubovskaya5-7, 6-3, 6-2 match detailsEgypt W15 Sharm Hard
30.01.191st roundPolina GolubovskayaShanshan Guo6-1, 6-3 match detailsEgypt W15 Sharm Hard

Polina Golubovskaya - last matches

Belarus W25 Minsk - Clay
03.06.19
q 1
vs. Ekaterina Kazionova3-6, 2-6 lostmatch details
Uzbekistan W25 Namangan - Hard
30.04.19
qual.
vs. Shalimar Talbi3-6, 0-2, - Polina Golubovskaya - retiredlostmatch details
29.04.19
q 1
vs. Valeriya Bichurina6-0, 6-0 winmatch details
Uzbekistan W25 Andijan - Hard
23.04.19
qual.
vs. Anastasia Pribylova4-6, 4-6 lostmatch details
22.04.19
q 1
vs. Angelina Gabueva2-6, 6-1, 10-7 winmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
21.02.19
2nd round
vs. Shanshan Guo4-6, 4-6 lostmatch details
20.02.19
1st round
vs. Paulina Jastrzebska6-2, 6-0 winmatch details
18.02.19
q 1
vs. Alisa Rastegaeva6-0, 6-0 winmatch details
18.02.19
qual.
vs. Hanna Sokal6-2, 6-2 winmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
14.02.19
2nd round
vs. Shanshan Guo7-5, 3-6, 2-6 lostmatch details
13.02.19
1st round
vs. Linnea Malmqvist7-5, 6-0 winmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
06.02.19
1st round
vs. Anastasia Pribylova2-6, 4-6 lostmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
31.01.19
2nd round
vs. Anna Pribylova7-5, 5-7, 3-6 lostmatch details
30.01.19
1st round
vs. Shanshan Guo6-1, 6-3 winmatch details
Russia W25 Kazan - I. hard
21.01.19
q 1
vs. Karin Kennel3-6, 6-3, 7-10 lostmatch details
Turkey Antalya - Hard
07.11.18
1st round
vs. Zeynep Sonmez2-6, 2-6 lostmatch details
Turkey Antalya - Hard
03.11.18
1/2
vs. Marta Lesniak2-6, 1-6 lostmatch details
02.11.18
1/4
vs. Ipek Oz6-4, 6-2 winmatch details
01.11.18
2nd round
vs. Weronika Falkowska6-4, 7-65 winmatch details
30.10.18
1st round
vs. Aleksandra Kuznetsova6-1, 6-3 winmatch details
29.10.18
qual.
vs. Adriana Senkarova6-3, 6-3 winmatch details
Russia Moscow - Clay
28.08.18
1st round
vs. Elizaveta Dementyeva6-3, 3-6, 4-6 lostmatch details
Russia Moscow - Clay
21.08.18
1st round
vs. Elena Malygina5-7, 6-0, 6-710 lostmatch details
Russia Moscow - Clay
14.08.18
1st round
vs. Kamilla Rakhimova3-6, 1-6 lostmatch details
Russia Kazan - Clay
07.08.18
1st round
vs. Polina Nazarchuk0-5, - Polina Golubovskaya - retiredlostmatch details
Russia Kazan - Clay
01.08.18
2nd round
vs. Maria Timofeeva0-6, 3-6 lostmatch details
31.07.18
1st round
vs. Yulia Kulikova3-6, 6-0, 6-3 winmatch details
Hungary Budapest - Clay
07.07.18
q 1
vs. Luca Nagymihaly3-6, 3-6 lostmatch details
Serbia Prokuplje - Clay
03.07.18
1st round
vs. Mira Antonitsch6-4, 0-6, 1-3, - Polina Golubovskaya - retiredlostmatch details
Poland Torun - Clay
26.06.18
qual.
vs. Laura Svatikova7-5, 2-6, 3-6 lostmatch details

Shanshan Guo - last matches

China W25 Ulanqab - Hard
10.07.19
2nd round
vs. Jovana Jaksic4-6, 4-6 lostmatch details
10.07.19
1st round
vs. Jia Qi Kang6-2, 6-0 winmatch details
09.07.19
qual.
vs. Dan Ni Wang7-5, 6-3 winmatch details
07.07.19
q 1
vs. Qianhui Tang4-6, 6-4, 10-5 winmatch details
China W25 Tianjin - Hard
04.07.19
2nd round
vs. Xin Yu Wang4-6, 3-6 lostmatch details
03.07.19
1st round
vs. Chang Liu6-0, 6-4 winmatch details
01.07.19
q 1
vs. Yexin Ma6-2, 6-77, 10-4 winmatch details
01.07.19
qual.
vs. Xu Liu Sun0-6, 6-4, 10-6 winmatch details
China W25 Naiman - Hard
26.06.19
1st round
vs. Wushuang Zheng1-6, 6-4, 6-74 lostmatch details
24.06.19
qual.
vs. Si Qi Liu6-2, 6-2 winmatch details
China W25 Luzhou - Hard
30.05.19
2nd round
vs. Qiu Yu Ye2-6, 3-6 lostmatch details
29.05.19
1st round
vs. Chengyiyi Yuan6-3, 6-1 winmatch details
28.05.19
qual.
vs. Meiting Liu6-3, 6-2 winmatch details
China W15 Xiamen - Hard
21.03.19
2nd round
vs. Eudice Wong Chong2-6, 6-4, 5-7 lostmatch details
19.03.19
1st round
vs. Jiatian Qi6-72, 7-5, 6-1 winmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
22.02.19
1/4
vs. Dasha Ivanova2-6, 1-6 lostmatch details
21.02.19
2nd round
vs. Polina Golubovskaya6-4, 6-4 winmatch details
19.02.19
1st round
vs. Lamis Alhussein Abdel Aziz1-6, 6-4, 6-3 winmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
15.02.19
1/4
vs. Marianna Zakarlyuk4-6, 2-6 lostmatch details
14.02.19
2nd round
vs. Polina Golubovskaya5-7, 6-3, 6-2 winmatch details
12.02.19
1st round
vs. Dan Ni Wang6-4, 7-5 winmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
05.02.19
1st round
vs. Barbora Matusova1-6, 5-7 lostmatch details
Egypt W15 Sharm - Hard
30.01.19
1st round
vs. Polina Golubovskaya1-6, 3-6 lostmatch details
Thailand Hua Hin - Hard
03.12.18
1st round
vs. Ziyue Sun1-6, 6-74 lostmatch details
Thailand Hua Hin - Hard
30.11.18
1/2
vs. Aldila Sutjiadi4-6, 1-6 lostmatch details
29.11.18
1/4
vs. Mariya Krasakova3-6, 6-2, 7-64 winmatch details
28.11.18
2nd round
vs. Himeno Sakatsume6-4, 6-4 winmatch details
26.11.18
1st round
vs. Chihiro Takayama6-1, 6-3 winmatch details
Thailand Nonthaburi - Hard
13.11.18
1st round
vs. Pei-Ju Chien3-6, 6-2, 6-74 lostmatch details
Thailand Nonthaburi - Hard
30.10.18
1st round
vs. Dan Ni Wang3-6, 2-6 lostmatch details
<