Roman Nashatyrkin vs. Mark Tryakshin 10.03.2020

Roman Nashatyrkin vs. Mark Tryakshin 10.03.2020 - M15 Kazan - compare

MATCH

10.03.20qual.Roman Nashatyrkin Mark Tryakshin 6-3, 6-4 Russia M15 Kazan I. hard

MATCH STATS

Roman NashatyrkinMark Tryakshin
1st SERVE %33/64 (52%)30/63 (48%)
1st SERVE POINTS WON23/33 (70%)18/30 (60%)
2nd SERVE POINTS WON14/31 (45%)14/33 (42%)
BREAK POINTS WON5/10 (50%)3/4 (75%)
TOTAL RETURN POINTS WON31/63 (49%)27/64 (42%)
TOTAL POINTS WON68/127 (54%)59/127 (46%)
DOUBLE FAULTS76
ACES11

MATCH STATS

1
1-1Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 30-0, 30-40
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve1-2
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40
2-2Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP]
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve3-2
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP]
3-3Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 0-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve4-3
0-0
5-3Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
6-3
2
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve0-0
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40
1-0Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 0-15, 15-15
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve2-0
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30
3-0Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve3-1
0-0
3-2Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve4-2
0-0, 15-0
5-2Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40
Roman Nashatyrkin Roman Nashatyrkin serve5-3
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP]
5-4Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
0-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0
6-4Mark Tryakshin Mark Tryakshin serve
6-4

Roman Nashatyrkin
Russia
24.05.96, 23 yearsCountry
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Uzbekistan
26.07.01, 18 yearsMark Tryakshin
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Roman Nashatyrkin vs. Mark Tryakshin - head to head matches

10.03.20qual.Roman NashatyrkinMark Tryakshin6-3, 6-4 match detailsRussia M15 Kazan I. hard

Roman Nashatyrkin - last matches

Russia M15 Kazan - I. hard
11.03.20
1st round
vs. Alexander Igoshin5-7, 6-4, 4-6 lostmatch details
10.03.20
qual.
vs. Mark Tryakshin6-3, 6-4 winmatch details
09.03.20
q 1
vs. Nikita Chuev6-2, 7-62 winmatch details
Kazakhstan M25 Aktobe - I. hard
17.02.20
q 1
vs. Timur Kiuamov2-6, 2-6 lostmatch details
Kazakhstan M25 Aktobe - I. hard
11.02.20
qual.
vs. Egor Noskin4-6, 2-6 lostmatch details
10.02.20
q 1
vs. Bulat Galiev6-4, 7-5 winmatch details
Russia M15 Kazan - I. hard
20.01.20
q 1
vs. Mikalai Haliak7-64, 3-6, 8-10 lostmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
14.01.20
q 2
vs. Loic Ratsaratany5-7, 3-6 lostmatch details
12.01.20
q 1
vs. Samoil Lavric6-0, 6-0 winmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
05.01.20
q 2
vs. Pelle Boerma6-71, 4-6 lostmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
18.11.19
q 2
vs. Alejandro Garcia3-6, 2-6 lostmatch details
17.11.19
q 1
vs. Tiago Rodrigo Fernandes6-1, 6-3 winmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
11.11.19
q 2
vs. Aziz Kijametovic2-6, 3-6 lostmatch details
10.11.19
q 1
vs. Andreas Anastasis Lavdas6-1, 6-0 winmatch details
Uzbekistan M15 Karshi - Hard
07.10.19
q 1
vs. Ivan Denisov2-6, 1-6 lostmatch details
Kazakhstan M15 Shymkent - Clay
16.09.19
q 1
vs. Dmitry Bezborodov2-6, 6-76 lostmatch details
Kazakhstan M15 Shymkent - Clay
09.09.19
q 1
vs. Sebastian Pjontek1-6, 3-6 lostmatch details
Kazakhstan M25 Ust - Hard
27.08.19
qual.
vs. Roman Blokhin6-71, 1-6 lostmatch details
26.08.19
q 1
vs. Vladimir Shabanov7-5, 6-0 winmatch details
Belarus M15 Minsk - Hard
21.08.19
1st round
vs. Saida'Lo Saidkarimov1-6, 2-6 lostmatch details
20.08.19
qual.
vs. Nikita Starkou6-3, 6-2 winmatch details
19.08.19
q 1
vs. Renat Sakhabutdinov6-1, 6-3 winmatch details
Georgia M15 Telavi - Clay
29.07.19
q 1
vs. Vladyslav Gorodynskyi4-6, 6-77 lostmatch details
Georgia M15 Telavi - Clay
17.07.19
1st round
vs. Jordan Hasson5-7, 2-6 lostmatch details
15.07.19
q 1
vs. Maxim Krapivin6-0, 7-63 winmatch details
15.07.19
qual.
vs. Areg Stepanian6-2, 6-1 winmatch details
Kazakhstan M15 Almaty - Hard
08.07.19
qual.
vs. Sergey Bolotov2-6, 2-6 lostmatch details
Tunisia M15 Tabarka - Clay
03.06.19
q 1
vs. Daniel Batista2-6, 4-6 lostmatch details
Turkey M15 Antalya - Clay
06.05.19
q 1
vs. Max Houkes6-3, 0-6, 2-10 lostmatch details
Turkey M15 Antalya - Clay
29.04.19
q 1
vs. Milos Vukovic2-6, 2-6 lostmatch details

Mark Tryakshin - last matches

Russia M15 Kazan - I. hard
10.03.20
qual.
vs. Roman Nashatyrkin3-6, 4-6 lostmatch details
09.03.20
q 1
vs. Aleksei Abazov6-4, 6-2 winmatch details
Kazakhstan M25 Aktobe - I. hard
10.02.20
q 1
vs. Artur Khairutdinov4-6, 1-6 lostmatch details
Uzbekistan M15 Bukhara - Hard
17.10.19
2nd round
vs. Beibit Zhukayev1-6, 5-7 lostmatch details
15.10.19
1st round
vs. Maxim Krapivin7-5, 6-3 winmatch details
Uzbekistan M15 Karshi - Hard
09.10.19
1st round
vs. Beibit Zhukayev5-7, 1-6 lostmatch details
08.10.19
qual.
vs. Khumoun Abdumalikov6-2, 6-1 winmatch details
07.10.19
q 1
vs. Rakhimbek Ibrakhimov6-4, 7-5 winmatch details
Kazakhstan M25 Almaty - Hard
26.09.19
2nd round
vs. Konstantin Kravchuk2-6, 1-6 lostmatch details
25.09.19
1st round
vs. Sergey Fomin6-4, 6-3 winmatch details
Kazakhstan M15 Shymkent - Clay
17.09.19
qual.
vs. Beibit Zhukayev5-7, 1-6 lostmatch details
16.09.19
q 1
vs. Sharobiddin Abzalov0-6, 7-5, 10-5 winmatch details
Kazakhstan M15 Shymkent - Clay
11.09.19
1st round
vs. Beibit Zhukayev6-3, 1-6, 5-7 lostmatch details
10.09.19
qual.
vs. Maxim Krapivin7-69, 4-6, 10-7 winmatch details
09.09.19
q 1
vs. Nikolay Vyalkov6-0, 6-0 winmatch details
Kazakhstan M25 Ust - Hard
27.08.19
qual.
vs. Bekkhan Atlangeriev6-75, 2-6 lostmatch details
26.08.19
q 1
vs. Tsimafei Basalyha6-3, 6-1 winmatch details
Uzbekistan M25 Andijan - Hard
23.04.19
qual.
vs. Ivan Liutarevich6-73, 1-6 lostmatch details
22.04.19
q 1
vs. Shahbaaz Khan4-6, 6-1, 10-4 winmatch details
Kazakhstan M25 Shymkent - Clay
15.04.19
q 1
vs. Alexander Vasilenko3-6, 0-6 lostmatch details
Kazakhstan Kazakhstan F8 - Clay
24.09.18
qual.
vs. Alexey Baryshev3-6, 3-6 lostmatch details
23.09.18
q 2
vs. Saida'Lo Saidkarimov5-7, 6-3, 7-62 winmatch details
22.09.18
q 1
vs. Sardor Pulatov6-1, 4-6, 6-3 winmatch details
Kazakhstan Kazakhstan F7 - Clay
15.09.18
q 1
vs. Lukas Mugevicius3-6, 3-6 lostmatch details
Uzbekistan Uzbekistan F4 - Hard
03.06.18
q 1
vs. Sardor Pulatov1-6, 4-6 lostmatch details
Kazakhstan Kazakhstan F5 - Clay
23.04.18
qual.
vs. Sergei Pogosian3-6, 3-6 lostmatch details
22.04.18
q 2
vs. Stepan Beresnev6-4, 6-3 winmatch details
21.04.18
q 1
vs. Sardor Pulatov6-3, 3-6, 7-63 winmatch details
Kazakhstan Kazakhstan F4 - Clay
15.04.18
q 2
vs. Daniil Klimov0-6, 5-7 lostmatch details
14.04.18
q 1
vs. Islom Anvarkhodjaev6-0, 6-1 winmatch details
<